0.00 0

    Το καλάθι σας ειναι άδειο.

Όροι Χρήσης & Συναλλαγών

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστοτόπο μας, www.scooterparts.gr (στο εξής αναφερόμενo ως o «Ιστότοπος»), ο οποίος είναι ένας ιστότοπος που περιλαμβάνει ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ανταλλακτικών και αξεσουάρ μοτοσυκλετών. Κάτοχος και διαχειριστής του ιστοτόπου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (στο εξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία») και το διακριτικό τίτλο «ScooterParts», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός  Πειραιώς 110, ΤΚ 11854, με ΑΦΜ:091131805, Δ.Ο.Υ.:ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ, Αρ. ΓΕΜΗ:000082801000, δραστηριότητα εμπορική, E-mail επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας/Παραγγελιών:  210 3463189

Οι παρόντες Όροι Χρήσης του ιστότοπου και των συναλλαγών του ηλεκτρονικού  καταστήματος (εφεξής «Όροι Χρήσης») καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης και χρήσης του ιστοτόπου και ρυθμίζουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών για την αγορά προϊόντων. Οποιαδήποτε ενέργεια σας στον ιστότοπο, όπως ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο newsletter, η αγορά προϊόντων κλπ, θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) καλείτε να διαβάσει  αυτούς τους όρους και να προβεί στη χρήση του ιστότοπου και στην αγορά προϊόντων μέσω αυτού, μόνο εφόσον συμφωνεί με τους όρους χρήσης. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους όρους χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και τις επιμέρους προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου.  Κάθε τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή των όρων χρήσης και των επιμέρους προϋποθέσεων τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο. Οφείλετε να ελέγχετε  το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές, η δε εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους σας  αποδοχή των όρων αυτών.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Δεν ευθύνεται επίσης σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και σε περίπτωση που καταστεί δυσχερής η πρόσβαση των χρηστών σ’ αυτή για οποιοδήποτε λόγο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η εταιρεία έχει προσαρμοστεί με το GDPR πλαίσιο.

Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική της Εταιρείας μας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εκουσίως,  ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από την Εταιρεία μας, τους αποδέκτες, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. H παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης και Συναλλαγών της Εταιρείας μας. Οποιαδήποτε τροποποίηση σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, θα ισχύει αμέσως μόλις η τροποποιημένη πολιτική αναρτηθεί στον ιστότοπο www.scooterparts.gr. Με τη συνέχιση χρήσης του ιστότοπου μας (συμπεριλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών του καθώς και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος) αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν διαφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως αυτή δύναται να τροποποιείται, πρέπει να παύσετε την χρήση του ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία Scooterparts εφαρμόζει τη νομοθεσία και χειρίζεται πάντα υπεύθυνα τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο ιστότοπος μας περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Scooterparts για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους ιστοτόπους.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, όπως για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP.  Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο και ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ.)

Ειδικότερα για την περιήγησή σας στον ιστότοπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα δε σας ζητείται κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Συλλέγουμε στοιχεία από εσάς, τα οποία εσείς μας χορηγείτε εκουσίως για τις παρακάτω ενέργειες:

Α. Εγγραφή στον ιστότοπο

Για τη δημιουργία λογαριασμού και τη σύνδεσης σας στον ιστότοπο τα στοιχεία που ζητάμε είναι τα εξής: Όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και συνθηματικό (password).

Β. Αγορά προϊόντων

Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να μας χορηγήσετε για κάθε αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι: το ονοματεπώνυμο σας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση χρέωσης και  αποστολής της παραγγελίας (χώρα, οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε προαιρετικά  κάποια στοιχεία όπως αριθμό τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας). Στην περίπτωση που θα εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση της έδρας της.

Γ. Εγγραφή στο Newsletter

Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter της Εταιρείας μας με σκοπό την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων για την εταιρεία, τα προϊόντα, προσφορές κ.α., ζητάμε να μας χορηγήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), όνομα, τηλέφωνο.

Δ. Επικοινωνία

Επιπλέον για την αποστολή σε εμάς μηνύματος επικοινωνίας σας ζητάμε να μας δηλώσετε το όνομα σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στον ιστότοπο μας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, την επικοινωνία μαζί σας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία τα χορηγείτε καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών–πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες αρχές, αν δεν  τηρηθούν οι διατάξεις του ν.2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να εξασφαλίζουμε συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

Αποδέκτες των δεδομένων και σκοπός διαβίβασης

Ο ιστότοπός μας  δεν διαβιβάζει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτόν  τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά  εσάς τους χρήστες και πελάτες του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες ή αντιπροσώπους στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών. Η διαβίβαση σε αντιπροσώπους ή/και συνεργάτες μας γίνεται με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζουν πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία και δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά διατηρούμε το δικαίωμα για τους ανωτέρω σκοπούς να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην εκάστοτε μεταφορική εταιρεία για την αποστολή σε εσάς των προϊόντων που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής για αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε τρίτους που ενδέχεται να μας παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ στην εταιρεία μας ή σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις.  Τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Συναίνεση χρήστη

Με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας μας ή διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας στο www.scooterparts.gr συναινείτε με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα:

Α. Δημιουργία λογαριασμού – Σύνδεση μέλους/αγορά προϊόντων

Εάν εισάγετε πληροφορίες λογαριασμού τραπέζης σας, τότε συναινείτε ότι η Εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για ενδεχόμενες επιστροφές προς εσάς, σε περίπτωση υπαναχώρησης.

Β. Σκοποί μάρκετινγκ

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για ενέργειες μάρκετινγκ, (π.χ. την αποστολή email ή sms/mms με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρακ.α.). Αν θέλετε να μην λαμβάνετε πλέον ενημέρωση μπορείτε να αποστείλετε ένα σχετικό email στο  [email protected] ή να κάνετε διαγραφή ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται σε κάθε ενημερωτικού τύπου email ή sms.

Γ. Διαβίβαση στοιχείων στις Αρχές

Συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

Δικαιώματα ενημέρωσης και διαγραφής

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, έχετε τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Για οποιαδήποτε απορία ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: [email protected] ή στον παρακάτω σύνδεσμο επικοινωνία.

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων.

Από τις 25 Μαΐου 2018, έχει τεθεί σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων και ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

Έχετε ανά πάσα στιγμή τα κάτωθι δικαιώματα :

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την www.scooterparts.gr, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών.

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων .

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της www.scooterparts.gr  για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.

Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην www.scooterparts.gr  ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει αυτή ή τρίτο μέρος.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή για συγκεκριμένη επεξεργασία σε περίπτωση που είχε παρασχεθεί η συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα ή αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται δικαιώματα σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφ.Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ακόμη και μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας, ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αντίγραφα ορισμένων πληροφοριών από τον λογαριασμό σας ενδέχεται να παραμένουν ορατά σε ορισμένες περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, έχετε κοινοποιήσει πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλες υπηρεσίες ή, για παράδειγμα, όταν η διατήρηση τέτοιων αντιγράφων είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς νομικής υπεράσπισης. Λόγω της φύσης της τεχνολογίας προσωρινής αποθήκευσης, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να μην είναι άμεσα μη προσβάσιμος σε άλλους.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά:

Τη λήψη ηλεκτρονικών ανακοινώσεων από εμάς. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον από εμάς μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση τους παρόντες όρους

Σας ενημερώνουμε  ότι θα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε  τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Επίσης, θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας οταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης εμπορικής προώθησης  μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή να ζητήσετε τη διαγραφή της.  Σε περίπτωση που εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται από τα έγχαρτα αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας ή τα ανωνυμοποιούμε ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαδικασίες ασφαλείας συναλλαγών

Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε μέσω του ιστότοπου μας διέπεται από το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994). Επίσης η Εταιρεία μας εφαρμόζει όλες τις διατάξεις περί της ασφάλειας των συναλλαγών που απορρέουν από τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2017 και κυρώθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

H Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Προηγμένα συστήματα online ασφάλειας εγγυώνται ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον συναλλαγών. Χρησιμοποιούμε τους πλέον αξιόπιστους φορείς για την εξασφάλιση της προστασίας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για την διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να συμπληρώνετε τη (secure) φόρμα παραγγελίας μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία (ονοματεπώνυμο κατόχου, αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης, CVV). Χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer) για την παροχή ασφάλειας κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων.

Απόρρητο

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL. Όλες οι πληροφορίες που εισάγετε είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ειδικότερα η προσωπική σας προστασία διασφαλίζεται με το συνθηματικό (password) που καταχωρείτε όταν συνδέεστε με τον ιστότοπό μας. Κανένα προσωπικό σας στοιχείο δεν θα εμφανιστεί αν δεν έχει καταχωρηθεί το όνομα  χρήστη και το συνθηματικό. Ο χρήστης του ιστοτόπου με την παρούσα δεσμεύετε να απομνημονεύσει αυτά τα στοιχεία και να μην τα αποκαλύψει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί σύγχρονα συστήματα για την πραγματοποίηση ελέγχων για την καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης και για το λόγο αυτό ενδέχεται στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων με τεχνικά μέσα να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε παράσχει.

Πριν την έγκριση και ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής, ο χρήστης συνδέεται  απευθείας με link-υπερσύνδεσμο με ιστότοπο που χρησιμοποιεί τεχνολογία εκκαθάρισης πιστωτικών-χρεωστικών καρτών υπό την ευθύνη της Τράπεζας. Ως εκ τούτου  ο ιστότοπος μας δεν χρησιμοποιεί, για κανένα λόγο, οποιοδήποτε στοιχείο πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχετε πληκτρολογήσει, δεδομένου ότι δεν είναι ορατά σε αυτόν.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ολοκλήρωση – Επιβεβαίωση Παραγγελίας

Δείτε τα προϊόντα που επιλέξατε στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο link “Καλάθι αγορών” το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί “Αφαίρεση” για να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Παραγγελία» για να ολοκληρώσετε την αγορά σας. Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την πρώτη σας παραγγελία πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα μας είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. και θεωρούνται τελικές.  Μπορείτε επίσης να δείτε την πορεία της παραγγελίας σας από το λογαριασμό σας.

ΤΡΟΠΟΙ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα με τους εξής τρόπους:

  1. Μέσω του ιστοτόπου www.scooterparts.gr

Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Πατήστε σε κάθε προϊόν τον σύνδεσμο και προσθέστε το στο καλάθι σας.

Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής και συμπληρώστε τα στοιχεία λογαριασμού σας

Η αγορά σας ολοκληρώθηκε.

  1. Μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας στο τηλ. 210 3463189. Ένας εκπρόσωπός μας θα σας εξυπηρετήσει και θα καταχωρήσει την προϊόντα που επιθυμείτε.
  2. Με προσωπική επίσκεψη στο κατάστημά μας.

Τα προϊόντα μας αποστέλλονται με εταιρίες ταχυμεταφοράς – courier στην διεύθυνση που έχετε ορίσει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας σας. Για τις παραγγελίες εκτός Ελλάδας τα προϊόντα αποστέλλονται μέσω courier εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας.

Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης.Σε τέτοιες περιπτώσεις η εταιρείας μας δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιαδήποτε ευθύνης. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρίες ταχυμεταφοράς ώστε να παραδίδονται τα προϊόντα ασφαλώς και εντός των παραπάνω χρονικών διαστημάτων.Οι παραγγελίες που καταχωρούνται από Δευτέρα ως Παρασκευή επεξεργάζονται αυθημερόν.Οι παραγγελίες που καταχωρούνται Σάββατο και Κυριακή επεξεργάζονται Δευτέρα.Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την εταιρεία ταχυμεταφορών παρακαλώ ενημερώστε μας με κάθε πρόσφορο μέσο.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να πραγματοποιήσει τις συναλλαγές του πληρώνοντας με όποιον από τους παρακάτω τρόπους τον εξυπηρετεί:

  1. Αντικαταβολή

Για όσους προτιμούν αυτό το τρόπο, τα προϊόντα αποστέλλονται στη διεύθυνση που επιθυμείτε μέσω εταιρείας courier και πληρώνετε την στιγμή της παραλαβής.

  1. Πιστωτική κάρτα / Χρεωστική κάρτα

Αν διαθέτετε πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια μέσα από την φόρμα παραγγελίας του ιστότοπου μας. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και πρωτόκολλα ασφάλειας. Για να ολοκληρώσετε την αγορά σας, οδηγείστε στην ασφαλή εφαρμογή της τράπεζας Πειραιώς, όπου και πληκτρολογείτε τα στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποστέλλονται πίσω στον ιστότοπο μας.

Με εκκαθάριση μέσω της Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζονται οι εξής κάρτες: Visa, Mastercard, Maestro και Visa Electron.
Η συναλλαγή είναι απολύτως αξιόπιστη καθώς πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται στο περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς.  1. Κατάθεση σε τραπεζικό Λογαριασμό

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή webbanking στους παρακάτω λογαριασμούς. Μην ξεχνάτε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό παραγγελία στην αιτιολογία πληρωμής.

ALPHA BANK
IBAN: GR3101403510351002002009856
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR9501720650005065105194148
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
IBAN: GR9401101620000016200495659

Οι πελάτες που επιθυμούν να καταθέσουν στην τράπεζα τα χρήματα, θα πρέπει να προγραμματίσουν την κατάθεση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που δόθηκε η παραγγελία, αλλιώς θα ακυρωθεί.   Μετά την κατάθεση σας παρακαλούμε να μας στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης, ώστε να επισπευσθεί η παραγγελία σας, στο email: [email protected]

  1. Πληρωμή στο κατάστημα

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να πληρώσετε στο κατάστημα και ταυτόχρονα να παραλάβετε και τα προϊόντα σας.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους (αναίτια υπαναχώρηση). Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης όταν επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας. Η προθεσμία των 14 ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ξεκινάει από την ημέρα που εσείς ή ένα τρίτο μέρος που εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) λάβετε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα προϊόντα με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω ξεκινάει από την ημέρα που εσείς ή τρίτο μέρος που εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε και το τελευταίο προϊόν.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα παραπάνω, να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, είτε συμπληρώνοντας το έντυπο υπαναχώρησης   και αποστέλλοντας το με ταχυδρομείο στην έδρα της Εταιρείας (ΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε., Πειραιώς 110 , ΤΚ 11854, Αθήνα), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected]  είτε με μια σαφή δήλωσή σας (πχ εγγράφως) την οποία θα αποστείλετε στην παραπάνω διεύθυνση.

Υποχρεώσεις καταναλωτή κατά την υπαναχώρηση

Η προθεσμία υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει τηρηθεί, εφόσον η δήλωση υπαναχώρησης έχει αποσταλεί στην εταιρεία μας πριν λήξει η ανωτέρω προθεσμία υπαναχώρησης. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Οφείλετε κατόπιν να μας αποστείλετε το προϊόν ή να το παραδώσετε στην έδρα της εταιρείας μας στην διεύθυνση: ΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε., Πειραιώς 110 , ΤΚ 11854, Αθήνα, χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί, εάν στείλετε πίσω το προϊόν πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Σας ενημερώνουμε ωστόσο ότι θα επιβαρυνθείτε με την δαπάνη επιστροφής των αγαθών και επίσης φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Υποχρεώσεις της επιχείρησης

Σε περίπτωση που υπαναχωρήσετε από κάποια αγορά σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο  “Επιστροφή Προϊόντων”. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο οφείλετε να γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για την επιστροφή χρημάτων. Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση του λογαριασμού σας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερών.

Επιστροφή Προϊόντων

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτό το αίτημα της υπαναχώρησης είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος (καρτελάκια) και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του, διαφορετικά η εταιρεία δεν παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. H Εταιρεία δεν παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία επιστρέφονται με  υπαναχώρηση  και τα οποία έχουν υποστεί φθορά, εκδορές,  και γενικότερα δημιουργούν την εντύπωση ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους για χρήση. Σε τέτοια περίπτωση κανένα ποσό δεν θα σας επιστραφεί. Επίσης, δεν επιστρέφονται προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτετε εσείς ή στην περίπτωση εξατομικευμένων προϊόντων. Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται και από το συμπληρωμένο «έντυπο υπαναχώρησης». Αφού παραλάβουμε το προϊόν εκτιμούμε την κατάστασή του και κρίνουμε αν μπορεί να υπάρξει επιστροφή χρημάτων. Διευκρινίζεται ότι προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση υπάρχει από την εταιρεία. Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, η οποία (μείωση) επέρχεται ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των εν λόγω προϊόντων εκ μέρους σας πλην εκείνης που είναι αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των προϊόντων.

Αντικατάσταση προϊόντων

Η εταιρεία μας σας δίνει το δικαίωμα να επιστρέψετε κάποιο  προϊόν που παραλάβατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών και να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο προϊόν. Η επιστροφή των προϊόντων με σκοπό την αντικατάσταση αυτών δεν αποτελεί ενέργεια υπαναχώρησης εκ μέρους σας και άρα δεν εφαρμόζονται οι σχετικοί παραπάνω όροι. Για κάθε επιστροφή, τα έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς. Οι όροι της παραπάνω παραγράφου ‘Επιστροφής Προϊόντων’ σχετικά με την κατάσταση των επιστρεφομένων προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησης, ισχύουν και την περίπτωση της αντικατάστασης προϊόντων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Κάθε χρήστης του παρόντος ιστότοπου αποδέχεται ότι θα επισκέπτεται και θα χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας σύμφωνα με την νομοθεσία και τα χρηστά ήθη και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς χωρίς να εμποδίζει τα δικαιώματα άλλων χρηστών. Κάθε χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιεί το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα – ιστότοπο της εταιρίας για να δημοσιεύσει, να παρουσιάσει, να προβάλει ή να μεταδώσει περιεχόμενο το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, καταχρηστικό, βλαβερό, συκοφαντικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο και γενικότερα αντίθετο προς τα χρηστά ήθη. Κάθε χρήστης δέχεται με προσωπική ευθύνη ότι δεν πρόκειται να δημοσιεύσει, να παρουσιάσει ή να μεταδώσει περιεχόμενο το οποίο αφορά φυλετική, εθνική, θρησκευτική και οποιαδήποτε άλλη διάκριση ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε τρίτου ατόμου ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους κατά την χρήση του διαδικτυακού τόπου. Σε καμία περίπτωση δεν θα προβαίνει σε ενέργειες με τις οποίες να παραβιάζει λογότυπο, ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, προσωπικό ή επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Ουδέποτε θα χρησιμοποιήσει λογισμικό το οποίο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών (πχ. software ή hardware) ή κατά παράνομο τρόπο να χρησιμοποιηθεί για την υποκλοπή και συλλογή στοιχείων άλλων χρηστών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει τις παραπάνω κακόβουλες πρακτικές, αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή οποιονδήποτε έχει νόμιμο συμφέρον. Η εταιρεία οποιαδήποτε στιγμή διαπιστώσει οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραβάσεις διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του χρήστη ο οποίος προβαίνει σε αυτές, καθώς και το δικαίωμα να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από την νομοθεσία και να ζητήσει αποζημίωση από την καταχρηστική ή παράνομη ενέργεια του χρήστη. Κάθε Χρήστης δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι έχει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεις του παρόντος ιστότοπου.Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους του ιστοτόπου αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων αλλά δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών για τη μη διαθεσιμότητα τους. Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του ιστοτόπου της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής. Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Ο παρόν ιστότοπος ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσμους-links σε ιστοσελίδες τρίτων   που  παραπέμπουν τον επισκέπτη σε αυτούς και ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο τους ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον επισκέπτη από την χρήση αυτών των ιστοτόπων. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε ιστοσελίδας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, εικόνων, συμβόλων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, λογισμικού, κώδικα και κάθε είδους εφαρμογής, λειτουργίας και ρύθμισης αποτελούν ιδιοκτησία του και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική εγγραφή, ψηφιακή εγγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading (φόρτωση, κατέβασμα), μεταποίηση, μετατροπή, μεταπώληση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας και γενικότερης παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο ύστερα από γραπτή άδεια της εταιρείας μας.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, MozillaFirefox, safari, opera, internetexplorerκλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού. Υπάρχουν διαφόρων ειδών cookies όπως τα προσωρινά που λήγουν όταν κλείσει ο διακομιστής και τα επίμονα που υπάρχουν μέχρι να λήξουν ή να διαγραφούν. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή ώστε είτε να τον προειδοποεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή χρήσης cookies. Να θυμάστε ότι αν τα απενεργοποιήσετε ενδεχομένως να  χάσετε τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου.

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών του ιστοτόπου μας. Για να το πετύχουμε αυτό και για να καλύψουμε κάθε ανάγκη σας, χρησιμοποιούμε στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις προτιμήσεις σας κατά τη περιήγηση σας στον ιστότοπο μας.

Είδη cookies και χρήση τους

Υπάρχουν  διαφορετικοί τύποι cookies τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε:

Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του ιστοτόπου, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι.

Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας.

Cookies Διαφήμισης: Με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να σας παρουσιάσουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

CookiesAnalytics: Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του ιστοτόπου μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Τα παραπάνω ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

Τα «παροδικά» cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στον ιστότοπό και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν.

Τα «επίμονα» cookies που παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς.

Τα Cookies Τρίτων όπως του Google Analytics και Google Ads.  Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν μέσω του ιστοτόπου μας εισέρχεστε σε ιστοελίδες τρίτων ή συνδέεστε με κοινωνικά δίκτυα (πχ. facebook, Instagram, twitter κ.α.), οι τρίτοι αυτοί ιστότοποι, ενδεχομένως να εγκαθιστούν cookies. Τα cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας μας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπό μας. Ο ιστότοπος www.scooterparts.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στον ιστότοπό του για επαναληπτικό μάρκετινγκ. Επίσης δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του GoogleAnalytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης του δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).

Ο ιστότοπος www.scooterparts.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του GoogleAds και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το GoogleAnalytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο. Ο ιστότοποςwww.scooterparts.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του GoogleAnalytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookieDoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό του. Ο ιστότοποςwww.scooterparts.gr και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του GoogleAnalytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookieDoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών της Εταιρείας μας, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό. Ο ιστότοποςwww.scooterparts.gr   δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το GoogleAnalytics.

Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Βοήθεια”, ή “Εργαλεία” του προγράμματος περιήγησης.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google. Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το GoogleAnalytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του GoogleAnalytics για τον ιστό.

Αλλαγές στη χρήση των Cookies από εμάς

Δυνάμεθα να τροποποιούμε την πολιτική αυτή, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη πολιτική αναρτηθεί στον ιστότοπο. Εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του (πχ. ηλεκτρονικό κατάστημα) αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, πρέπει να παύσετε την χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσίων του.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η εταιρεία μας δίνει μεγάλη σημασία στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε κάποια καταναλωτική διαφορά  και θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμα σας από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλλεται, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013. Στην ΗΕΔ μπορείτε να υποβάλλετε προς επίλυση κάθε διαφορά τη οποία τυχόν έχετε. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες  Όροι αποτελούν τους τελικούς ισχύοντες όρους που διέπουν την χρήση εκ μέρους σας του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

Εάν οποιοσδήποτε όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο ή Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει τους όρους χρήσης, τις υπηρεσίες ή/και οποιαδήποτε σελίδα του παρόντος ιστότοπου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι  και η χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της ιστοσελίδα μας θα  ρυθμίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα θεωρείται ότι έχετε υποβληθεί στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας Ελλάδα, για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν δυνάμει του παρόντος.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στο 210 3463189αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό παραγγελίας καθώς και οποιοδήποτε τυχόν παράπονό σας.